Motorverzekering

 

Kies voor een motorverzekering met de beste voorwaarden

U heeft uw motor gevonden, de tweewieler van uw dromen. Nu alleen nog een goede verzekering die perfect matcht bij uw situatie.

Met de motorverzekering van Zelfverzekerd Motorrijden bent u verzekerd van de scherpste premie en uitstekende voorwaarden zodat u precies weet waar u aan toe bent... Wat er ook gebeurd!


Motorrijden met zekerheid
 • Uw motor verzekerd tegen een uitstekende premie.
 • Direct duidelijkheid wanneer er een schade is.
 • Snel en gemakkelijk geregeld.

Motorrijden met zekerheid

Wat is de beste dekking voor mijn motorverzekering?

De verschillende paketten uitgelicht

Wettelijk Aansprakelijkheid (WA)
Het is in Nederland verplicht om uw motor minimaal WA te verzekeren. Hiermee bent u verzekerd voor schade die u met uw motor bij anderen veroorzaakt. Schade aan uw eigen motor wordt niet vergoed.
 • Schade aan anderen
 • Diefstal van voertuig
 • Stormschade
 • Hagelschade
 • Aanrijding met wilde dieren
 • Verkeersschade door eigen schuld
 • Vandalisme en onbekende daders
WA + beperkt casco
Met deze dekking zijn ook verschillende schades aan uw eigen motor verzekerd, zoals brandschade, ruitschade en diefstal. Schade aan uw eigen motor die door eigen schuld is ontstaan, valt niet onder de dekking.
 • Schade aan anderen
 • Diefstal van voertuig
 • Stormschade
 • Hagelschade
 • Aanrijding met wilde dieren
 • Verkeersschade door eigen schuld
 • Vandalisme en onbekende daders
WA + volledig casco
Hiermee bent u voor nagenoeg alle motorschades verzekerd.
 • Schade aan anderen
 • Diefstal van voertuig
 • Stormschade
 • Hagelschade
 • Aanrijding met wilde dieren
 • Verkeersschade door eigen schuld
 • Vandalisme en onbekende daders
 • Schade aan anderen
 • Diefstal van voertuig
 • Stormschade
 • Hagelschade
 • Aanrijding met wilde dieren
 • Verkeersschade door eigen schuld
 • Vandalisme en onbekende daders
 • Schade aan anderen
 • Diefstal van voertuig
 • Stormschade
 • Hagelschade
 • Aanrijding met wilde dieren
 • Verkeersschade door eigen schuld
 • Vandalisme en onbekende daders
 • Schade aan anderen
 • Diefstal van voertuig
 • Stormschade
 • Hagelschade
 • Aanrijding met wilde dieren
 • Verkeersschade door eigen schuld
 • Vandalisme en onbekende daders


Privacyverklaring

ZelfVerzekerd Motorrijden is een concept van Winsurance B.V. dat is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77140354 en gevestigd in Epe. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Winsurance en persoonsgegevens

Winsurance hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij Winsurance zijn en dat Winsurance zich houdt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe Europese wetgeving heeft een plaats in onze interne procedures, in de begeleiding van medewerkers en in de inrichting van processen, systemen en relevante (interne) documentatie. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij ons allemaal doen met de informatie die we over u hebben.

Persoonsgegevens die Winsurance verwerkt

Winsurance verwerkt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde diensten te leveren en/of omdat uw deze zelf aan Winsurance verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Beroepsgegevens
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Doel(en) en grondslag(en) van de verwerking van persoonsgegevens

Winsurance verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om invulling te geven aan verplichtingen die voortvloeien uit onze overeenkomst;
 • Voor het zorgvuldig nakomen van administratieve verplichtingen zoals het afhandelen van facturatie voor de geboden dienstverlening en uw betalingen;
 • Het aanbieden van een goed bereikbare en werkende website;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en het doen van aanbiedingen via ZelfVerzekerd Motorrijden en Winsurance;
 • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Om te kunnen voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die mogelijk op ons rusten uit hoofde van onze dienstverlening.

Het bewaren van persoonsgegevens

Winsurance bewaart persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan zeven jaar bewaard nadat onze overeenkomst is geлindigd.

De beveiliging van persoonsgegevens

Winsurance de persoonsgegevens die u aanlevert veilig in een gecontroleerde sterk beveiligde omgeving, die is beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en/of openbaring. Winsurance neemt dus passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon via info@winsurance.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden door Winsurance niet verkocht aan derden, maar enkel verstrekt aan haar sub-verwerkers voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Winsurance blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

Indien u meer informatie wenst over deze privacyverklaring of de verwerking van de door Winsurance verzamelde persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon via info@winsurance.nl
U hebt de volgende rechten:
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • recht van overdracht van uw gegevens aan een ander (mits dit niet in strijd komt met andere rechtsverhoudingen binnen de tussen ons bestaande overeenkomst).
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Bij verwijdering van uw gegevens zijn wij tevens mogelijk gebonden aan andere wettelijke verplichtingen zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Profilering

Winsurance gebruikt, na acceptatie, cookies op haar website www.winsurance.nl Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de internetbrowser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies worden gebruikt om een goed functioneren van onze website te verzekeren en om uw toegang te vergemakkelijken door informatie te verzamelen omtrent uw voorkeuren. Aanvullend verzamelt Winsurance informatie over hoe u omgaat met onze diensten en met diensten van onze partners, zoals reclamediensten. U kunt zich afmelden voor cookies door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. In principe kunt u onze website ook zonder cookies gebruiken. Indien u onze website volledig en gemakkelijk wilt gebruiken, raden wij u aan om de cookies te accepteren.

Winsurance gebruikt verschillende typen cookies:
 • Functionele cookies
  Functionele cookies staan Winsurance toe gedurende uw browsersessie gegevens op te slaan. Deze functionele cookies worden gewist wanneer u uw browser sluit en onze website verlaat;
 • First-party cookies
  First-party cookies worden via de website geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics dienst. Winsurance gebruikt deze dienst om door middel van rapportages bij te houden hoe bezoekers haar website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.
 • Third-party cookies
  Third-party cookies worden geplaatst door een derde die los staat van onze website, bijvoorbeeld om uw surfgedrag en uw persoonlijke voorkeuren te registreren in het kader van commerciлle doeleinden.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet goed helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe een klacht in te dienen.

Disclaimer

Zelfverzekerd Motorrijden is een concept van Winsurance B.V. dat is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77140354 en gevestigd in Epe.

Wij zijn een financiлle dienstverlener en streven naar een verantwoorde en betrouwbare kredietverlening voor haar klanten zoals beschreven in de Wet op het financiлle toezicht (Wft) en beschikken over een vergunning, met registratie nummer 12047316, om in verzekeringen te bemiddelen. De Autoriteit Financiлle Markten (AFM) houdt toezicht op naleving van de Wft.

Hoe sluit ik via zelfverzekerdmotorrijden.nl een motorverzekering af?
Om een verzekering voor uw motorfiets aan te vragen kunt u bij ons op de website een aanvraag indienen. Als u benieuwd bent naar de mogelijkheden verzoeken wij u een aanvraag bij ons in te dienen. U ontvangt direct uw premieberekening. Ziet u geen premieberekening? Neem dan telefonisch contact met ons op.
 
Wat is het verschil tussen WA-, WA-casco- en Allriskverzekering?
De WA-verzekering staat voor ‘Wettelijke Aansprakelijkheid’. De WA-verzekering dekt de kosten van schade die u met uw motor veroorzaakt. Van de verschillende soorten motorverzekeringen is de WA-verzekering de basisdekking. Als u in Nederland woont en een (motor)voertuig bezit, bent u verplicht een WA-verzekering af te sluiten. De WA-casco dekking biedt naast schade aan anderen ook dekking voor veelvoorkomende schades. Bij een WA-casco verzekering wordt ook schade aan uw moto door diefstal, inbraak en weersomstandigheden vergoed. Een Allriskverzekering vergoedt in bijna elke situatie de schade aan uw motor, ook als u zelf de aansprakelijke partij bent (zoals slippen of van de weg raken). Als u een nieuwe motorfiets hebt aangeschaft of geen risico wilt lopen, is het verstandig om deze motorverzekering allrisk af te sluiten.
 
Is het verplicht om een motorverzekering af te sluiten?
Wanneer u in Nederland woont en een (motor)voertuig bezit, bent u verplicht om minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Als u een voertuig op naam heeft staan is dit geregistreerd bij het RDW. Als bij een controle in het register van het RDW blijkt dat uw motorfiets niet verzekerd is kunt u hiervoor een boete krijgen.
 
Mijn motor rijdt niet, moet ik deze nog steeds verzekeren?
Ook als u uw motorfiets niet gebruikt bent u verplicht deze minimaal tegen WA (wettelijke aansprakelijkheid) te verzekeren. U kunt er ook voor kiezen om uw voertuig te laten schorsen. Dit kan via het RDW of het postkantoor voor de minimale duur van 1 jaar. De verzekeringsplicht vervalt zodra uw voertuig is geschorst.
 
Kunnen schadevrije jaren van mijn vorige verzekering meegenomen worden?
Ja dit kan. Als u uw vorige verzekering heeft beлindigd worden uw schadevrije jaren geregistreerd in Roy-Data. Onze verzekeraar kan uw schadevrije jaren daarna toepassen op uw nieuwe verzekering. Roy-Data is het landelijke systeem waarin alle motorrijtuigenverzekeringen worden gemeld.
 
Wat is een winterstop dekking?
Niet alle motorrijders rijden het hele jaar door. Speciaal hiervoor bieden wij een winterstopdekking aan. Dit betekent dat u in de periode van 15 december tot 1 maart een korting van 10% krijgt op uw basisdekking, met uitzondering van diefstal. Tijdens de winter is uw motor dan nog wel verzekerd voor diefstal en schade door storm (of andere oorzaken van buitenaf). Uw motor is dan niet verzekerd voor schade die ontstaat door het rijden.
 
Wat is verhaalsrechtsbijstand?
Wanneer u een verzekering via ons aanvraagt bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van verhaalsrechtsbijstand. De verhaalsrechtsbijstand is een service die u helpt om schade die u hebt gekregen door een ander, ook op die ander te verhalen. Dit klinkt eenvoudig, maar is helaas niet in alle gevallen even makkelijk.
 
Wat is een nieuwwaarderegeling?
Normaal gesproken houdt een verzekeraar met het uitkeren van een schade rekening met de afschrijving van deze motorfiets. Als u een nieuwe motorfiets aangeschaft kunt u gebruik maken van de nieuwwaarderegeling. Dit houdt in dat er in het geval van bijvoorbeeld diefstal (in de eerste drie jaar) zal worden uitgegaan van de nieuwwaarde van het voertuig. Met de nieuwwaarderegeling wordt een bedrag vergoed dat hoog genoeg is om dezelfde motor nieuw te kopen. Zonder deze aanvullende dekking wordt er rekening gehouden met afschrijving van de motor.
 
Wat is een schadeverzekering voor opzittenden?
Naast de motor kunt u ook de personen op de motorfiets verzekeren. Met een schadeverzekering voor opzittenden maakt u aanspraak op een maximale vergoeding van Ђ100.000,-. Dit geld voor schade aan kleding en bagage, maar ook voor medische behandelingen of kosten voor aanpassingen aan de woning of auto in geval van blijvende invaliditeit. U bent als bestuurder zelf ook verzekerd. LET OP! De schadeverzekering voor opzittenden is iets anders dan de ongevallenverzekering voor opzittenden. Bij de ongevallenverzekering ontvangt u een vast bedrag uitgekeerd bij blijvend letsel of overlijden. Of dat nou in de auto, in huis of op reis is ontstaan. Bij de opzittendenverzekering krijgt u de daadwerkelijke schade (tot Ђ 100.000,-) uitgekeerd. Dat kan dus veel meer zijn dan dat vaste bedrag, maar alleen bij een ongeval met een bij onze verzekeraar verzekerde motor. Ze zijn dus allebei nuttig.
 
Wat is een ongevallenverzekering voor opzittenden?
Naast de motor zelf kunt u ook de mensen op de motorfiets verzekeren. Deze verzekering keert een vooraf vastgesteld bedrag van Ђ3.000,- bij overlijden en Ђ30.000,- bij invaliditeit uit. LET OP! De ongevallenverzekering voor opzittenden is iets anders dan de schadeverzekering voor opzittenden. Bij de ongevallenverzekering krijgt u een vast bedrag uitgekeerd bij blijvend letsel of overlijden. Of dat nou in de auto, in huis of op reis is ontstaan. Bij de opzittendenverzekering krijgt u de daadwerkelijke schade ( tot Ђ 100.000,- ) uitgekeerd. Dat kan dus veel meer zijn dan dat vaste bedrag, maar alleen bij een ongeval met een bij onze verzekeraar verzekerde motor. Ze zijn dus allebei nuttig.
 
Hoe moet ik mijn motorfiets beveiligen?
U hoeft uw motorfiets niet persй te beveiligen. Als u een WA-dekking (wettelijke aansprakelijkheid) aanvraagt worden er geen eisen aan de beveiliging van uw motorfiets gesteld. Als u uw motorfiets WA-casco of Allrisk verzekerd zal de motorfiets aan de minimale beveiligingseisen moeten voldoen. Uw motorfiets zal in dat geval voorzien moeten zijn an een ART categorie 4 goedgekeurd slot. Voor meer informatie over deze beveiligingseisen verwijzen wij u naar uw polisbladen. Mocht u hierover een advies willen hebben verzoeken wij u contact met ons op te nemen op het volgende telefoonnummer: (085) 066 74 46.
 
Is mijn motor direct verzekerd?
Na het online indienen van uw aanvraag ontvangt u per mail een bevestiging van de dekking van de dekking van uw motorverzekering. Dit betekent dat uw aanvraag zal zijn voorzien van een voorlopige dekking. Een voorlopige dekking wil zeggen dat u bent verzekerd totdat de verzekering definitief door de verzekeraar geaccepteerd (of geweigerd) wordt. U bent eigenlijk tijdelijk verzekerd en kan dan ook gewoon de weg op met uw motor De beoordeling van uw verzekeringsaanvraag gebeurt in de meeste gevallen direct, maar het kan ook iets langer duren. Binnen maximaal 14 dagen wordt u per mail geпnformeerd.
 
Hoe ontvang ik de groene kaart van mijn motorverzekering?
Na acceptatie van uw verzekering ontvangt u de groene kaart direct via e-mail en binnen enkele werkdagen per post.
 
Mijn verzekeringsaanvraag is niet geaccepteerd, wat kan ik doen?
Als onze verzekeraar(s) uw aanvraag niet accepteren kunnen wij u offerte aanbieden via de Vereende Verzekeringen N.V. Dit is een partij die iedereen een verzekering kan aanbieden. Op die manier kunt u alsnog verzekerd de weg op. Als u hierover meer informatie wenst verzoeken wij u graag contact met ons op te nemen op het telefoonnummer: (085) 066 74 46.